OM LE BORGATE

Le Borgate (pluralisformen för La Borgata) är ett samlingsnamn för de olika stadsdelar i Rom som ligger utanför den historiska stadskärnan och kan liknas vid våra ”förorter”. Historiskt går denna indelning tillbaka ända till 1924-25 då många människor mot sin vilja tvingades flytta från de centrala delarna då områden behövde restaureras och ny infrastruktur byggas. Dessa människor fick då börja om och bygga sina liv under mycket enkla förhållanden och på det viset växte dessa nya delar av Rom fram. Det finns idag 12 stycken officiella sådana stadsdelar. Ordet ”borgate” kan härledas från ”borgo” (by).

Orsaken till att vi valde namnet Le Borgate är flera.

Vår restaurang ligger i Övre Vasastan strax utanför Linköpings stadskärna med bara ca 10 minuters promenad från centrum mitt i den nya spännande stadsdel som nu växer fram. Till skillnad mot Roms befolkning som tvingades flytta till de nya stadsdelarna har vi valt att frivilligt etablera oss i denna stadsdel.


Men Le Borgate står också för det enkla sättet att leva, det genuint italienska som bygger på att folket älskade att laga mat och umgås i familjen eller med vänner och grannar på de lokala ristorante eller trattorias som växte fram över allt i dessa områden.

Italienarna älskar ju verkligen att laga god mat och umgås med varandra med mat baserat på enkla lokala råvaror.

Och inte för inte så har ju det italienska köket kommit att kallas för världens godaste.

Det är detta som har inspirerat oss och förhoppningsvis kommer vi att kunna förmedla detta till våra gäster.

Telefon. 013-482 04 57
E-mail. info@leborgate.se
Timmermansgatan 5, 582 77 Linköping